Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Din anul 2008, MCP Cabinet avocați (fondat de avocat Marius-Cătălin Preduț) este specializat și oferă clienţilor săi servicii juridice complete în domeniul relaţiilor de muncă atât salariaţilor, societăţilor angajatoare, organizaţiilor sindicale, cât și funcţionarilor publici şi persoanelor pensionate. Servicii expert/consultant extern în legislația muncii.


Contracte individuale de muncă

 • Negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă.
 • Servicii complete specifice expert și consultant extern specializat în legislația muncii.
 • Redactare contracte de muncă personalizate în funcție de tipul activității salariaților și de obiectul de activitate al societăților angajatoare.
 • Întocmire clauze de muncă specifice (concurență, detașare, delegare, mobilitate, fidelitate, formare profesională, on-call, job-sharing, telemuncă ș.a.).
 • Suspendarea contractului individual de muncă cu acordul părților, de drept, la inițiativa salariaților ori angajatorului.
 • Modificarea și adaptarea contractelor individuale de muncă sau a relațiilor de muncă.
 • Încetarea contractelor individuale de muncă (în perioada de probă, de drept, cu acordul părților, din inițiativa angajatorului sau a salariaților, din culpa salariaților).
 • Asistență juridică și reprezentare de specialitate în cadrul procedurilor de conciliere a oricărui conflict de muncă.
 • Reorganizarea activității angajatorilor în funcție de evoluția financiară, de necesitățile/oportunitățile acestora sau/și impusă de contextul economic național sau global.
 • Asistență și consultanță juridică în managementul resurselor umane și a resurselor financiare alocate forței de muncă.
 • Întocmire și implementare proceduri de reorganizare, organizare sau funcționare optimă a activității societăților angajatoare.
 • Reprezentare/asistență juridică salariați sau angajatori în cauze care privesc drepturi salariale, contestarea deciziilor de suspendare/modificare a contractelor de muncă, a deciziilor de concediere (pentru necorespundere profesională sau desființarea postului), a deciziilor de sancționare disciplinară.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagubele produse societăților angajatoare.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a societăților angajatoare pentru prejudiciile morale sau materiale suferite de către salariați, precum și ca urmare a accidentelor de muncă suferite.
 • Asistență juridică sau reprezentare juridică în fața instanțelor/completurilor specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale.
 • Mai multe informații ...

Contact
Programare online

Expert legislația muncii

 • Cu o activitate continuă din anul 2008 în domeniul relațiilor de muncă și comerciale, MCP Cabinet avocați are experiența reală, bogată, completă și efectivă de a oferi servicii de consultanță externă specializată în dreptul muncii. Din anul 2008 Cabinetul este specializat în dreptul muncii, oferind clienților săi servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică de specialitate în derularea în bune condiții, de eficiență și legalitate, a raporturilor de muncă și de serviciu.

Contact
Mai multe detalii

Raporturi de serviciu

 • • Asistență juridică și reprezentare la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici..
 • Plângere prealabilă/administrativă împotriva ordinelor/deciziilor de modificare, suspendare, mutare sau încetare a raporturilor de serviciu a funcționarilor publici.
 • Recuperare/stabilire conform legii a drepturilor salariale sau de altă natură cuvenite funcționarilor publici.
 • Contestare/anulare concursuri pentru ocuparea posturilor de către funcționari publici sau persoane asimilate acestora.
 • Asistență juridică sau reprezentare juridică în fața instanțelor/completurilor de contencios administrativ.
 • Mai multe servicii ...

Contact
Programare online

Protecția datelor (GDPR)

 • În derularea raporturilor de muncă, de la depunerea candidaturii pentru ocuparea unui loc de muncă și până după încetarea raporturilor de muncă/serviuciu, sunt necesare activități de colectare, prelucrare, transfer și stocare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice de către operatori (în multe cazuri societăți angajatoare sau instituții publice).

  MCP Cabinet avocați oferă asistență juridică, consultanță și reprezentare în cauzele care privesc datele personale, respectarea confidențialității și a intimității persoanelor vizate, precum și cele care au ca obiect prelucrarea automată a datelor și, implicit, deciziile care au la bază o astfel de prelucrare.

Mai multe servicii GDPR ...

Contact
Programare online

Portal Dreptul muncii

  Mai multe despre dreptul muncii:
 • Proceduri privind derularea relațiilor de muncă.
 • Jurisprudență dreptul muncii, asigurări sociale si accidente de muncă.
 • Codul muncii actualizat 2021
 • Consultații juridice de dreptul muncii și asigurări sociale.


 • Vreau să aflu mai multe

Contracte și acorduri colective

 • Asistență/consultanță juridică la întocmirea procedurilor prealabile negocierii și încheierii contractelor/acordurilor colective de muncă.
 • Întocmire, verificare, negociere contracte colective de muncă sau acorduri colective de muncă.
 • Asistență juridică și reprezentare juridică de specialitate in recuperarea și respectarea drepturilor și intereselor ce decurg din implementarea sau derularea contractelor/acordurilor colective de muncă.
 • Reprezentare juridică (salariați sau organizații sindicale) în cauze care au ca obiect suspendarea, modificarea, anularea (totala sau parțiala), executarea, respectarea a contractelor colective de muncă sau a acordurilor colective de muncă.
 • Asistență juridică, reprezentare sau mediere a conflictelor colective de muncă.
 • Contact
  Programare online

Sindicate și Patronate

 • Asistenta juridica si reprezentare pentru constituirea, modificarea, organizarea structurilor sindicale ori a celor patronale.
 • Asistență juridică pentru modificarea statutelor sau obținerea reprezentativității impuse de Codul muncii, legea dialogului social sau de acte normative specifice.
 • Reprezentarea organizațiilor sindicale/patronale în cadrul conflictelor de muncă sau a acțiunilor greviste.
 • Întocmire, verificare, asigurarea respectării Codurilor de etică sau a celor de conduită.
 • Contact
  Programare online

Contencios administrativ. Contravenții

 • Plângeri prealabile și contestări ale actelor administrative emise de autorițăți în legatură cu organizarea și funcționarea societăților angajatoare, precum și în legătură cu derularea raporturilor de muncă.
 • Contestarea sancțiunilor contravenționale, administrative sau/și penale aplicate de autoritățile și instituțiile statului societăților angajatoare.
 • Contact
  Programare online

Pensii

 • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în contestarea deciziilor de pensionare.
 • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în valorificarea perioadelor de cotizare, evidențiate în carnetele de muncă sau adeverințele emise de angajatori (sporul pentru muncă în acord, premii, prime, sporurile pentru orele suplimentare sau activitatea desfășurată în condiții deosebite/speciale ș.a.).
 • Obținerea de adeverințe pentru dovedirea activității prestate și/sau pentru dovedirea veniturilor obținute ori a grupelor de muncă.
 • Contestarea deciziilor de recalculare a pensiei.
 • Contestarea deciziilor de impunere și recuperarea sumelor reținute ilegal de Casele de pensii.
 • Contestarea deciziilor de pensionare anticipată, a deciziilor de pensie de urmaș sau a deciziilor de pensionare ca urmare a gradelor de invaliditate constatate de comisiile medicale.
 • Încetarea sau continuarea raporturilor de muncă/serviciu dupa emiterea/comunicarea deciziei de pensionare.
 • Contact
  Programare online

Mediere

 • Cabinetul nostru oferă servicii complete de mediere a conflictelor individuale de muncă apărute între salariați și angajatori, între organizațiile sindicale și societățile/instituțiile angajatoare, între organizațiile sindicale și cele patronale.
 • Având o experiență din anul 2008 în soluționarea pe orice cale a conflictelor de muncă, prin Biroul de mediator sau in calitate de consultant extern specializat în legislatia muncii, asistam oricare dintre părți la momentul negocierii, încheierii sau modificării contractului individual de muncă sau la efectuarea cercetării disciplinare.

Mai multe servicii de mediere...

Contact
Programare online

Alte activități specifice

 • În domeniul relațiilor de muncă, echipa MCP Cabinet de avocați, sub coordonarea avocatului titular Marius-Cătălin Preduț, are o bogată activitate publicistică (cărți, ghiduri, articole, interviuri, analize), de organizare a diferite conferințe tematice, precum și participarea activă în mediile de specialitate.


Vreau să aflu mai multe

Articole Dreptul muncii. Relatii si litigii de munca


Dezbaterile Dreptul Muncii (3). Mijloacele de aparare a salariatilor in cadrul relatiilor de munca - Partea a 2-a
Concedierea salariatilor si contestarea deciziei de concediere

[Varianta text]
Dezbaterile Dreptul Muncii (2). Mijloacele de aparare ale salariatilor in cadrul relatiilor de munca - Partea 1
Dialogurile MCP (ep. 28): Salariatii cu mai multe contracte de munca. Consecinte si sanctiuni
DEZBATERILE DREPTUL MUNCII (1) - Implicatiile practice ale noilor modificari aduse Codului muncii
Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale

[Varianta text]
Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala

[Varianta text]
Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor

[Varianta text]
Noile modificari aduse Codului muncii | Avocat Marius Catalin Predut
Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice

[Varianta text]
Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului

[Varianta text]
Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri

[Varianta text]
Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat

[Varianta text]
Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor

[Varianta text]
Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte

[Varianta text]
Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice

[Varianta text]
Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari

[Varianta text]
Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica

[Varianta text]
Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere

[Varianta text]
Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati

[Varianta text]
Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara

[Varianta text]
Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati

[Varianta text]
Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca

[Varianta text]
Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba

[Varianta text]
Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca

[Varianta text]
Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?

[Varianta text]
Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta

[Varianta text]
Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Dialogurile MCP (V) - Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri

[Varianta text]
Dialogurile MCP (IV) - Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca

[Varianta text]
Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala

[Varianta text]
Dialogurile MCP (II) - Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor

[Varianta text]
Dialogurile MCP (I) - Digitalizarea raporturilor de munca

[Varianta text]
Interviu: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Drumul catre pensionare. Realitatea constituirii si distribuirii bugetului de pensii
Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Dreptul la munca trebuie aparat prin masuri real proportionale si nediscriminatorii intre operatorii economici
Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Protectia salariatilor romani in strainatate

[Varianta text]
UpDate Work: Masurile de protectie a salariatilor in contextul crizei economice

[Varianta text]
Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Reorganizarea activitatii angajatorilor impusa de criza CoVID-19

[Varianta text]
Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca

[Varianta text]
Modificarea si adaptarea contractelor si a relatiilor de munca

[Varianta text]
Telemunca. Organizare. Consimtamantul si Intimitatea salariatului

[Varianta text]
Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I - in general)
Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II - pe durata starii de urgenta)
Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Este Starea de Urgenta un caz de forta majora?
Concedierea pe motiv de forta majora este mai usor de contestat decat concedierea individuala si decat concedierea colectiva?
Somajul tehnic pe perioada starii de urgenta. Beneficiari si procedura de atribuire
Activitatea agentului de munca temporara. Raporturi juridice create. Salarizare. Concedierea salariatului temporar
Este legala concedierea pe motiv de forta majora?
Pastrati-va salariatii, veti avea din nou nevoie de ei! 10 solutii legale pentru angajatori
Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Munca la domiciliu si telemunca. Ce le diferentiaza?
Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Noi, in anii 2000, cand n-am mai fost copii
Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului.
Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Digitalizare si automatizare. Obligatia angajatorilor de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice pentru elaborarea normelor de munca de catre salariati
Incetarea de drept a contractului de munca, sau a raportului de serviciu, de la data implinirii conditiilor de pensionare. Situatia femeilor salariat. Continuarea raporturilor de munca
Ce si cat castiga cei care plagiaza teza de doctorat
Cum putem protesta - cateva prevederi legislative
Totul despre incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Telemunca, adoptata de Guvern

[Varianta text]
Regulamentul intern al angajatorilor. De la obligatie legala la necesitate organizationala
Telemunca. Noile realitati ale economiei globale
Telemunca. Migratia fortei de munca si munca virtuala
Dreptul angajatului la demnitate si constiinta
Romanii carora le-au "disparut" cativa ani din viata. Ce puteti face daca firma nu v-a platit contributiile sociale
Ai fost concediat abuziv? Ce poti face