Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației

MCP Cabinet avocați oferă consultanță si asistență juridică în vederea implementării și, ulterior, respectării, măsurilor tehnice, administrative, contractuale, instituționale și juridice conform prevederilor GDPR (Regulamentul General de Protecție a Datelor), precum și în acord cu interesele legitime atât ale companiei dumneavoastră, cât și ale persoanelor fizice vizate.


Audit. Implementare. Monitorizare. GDPR

 • Inventarierea datelor, stabilirea scopului de prelucrare şi evaluarea impactului.
 • Identificarea temeiurilor prevăzute de Regulament care permit companiei sau instituției dvs. să colecteze, prelucreze, transfere sau stocheze date personale.
 • Realizarea unui plan decizional și de acțiuni în funcție de activitățile, de obiectul de activitate și de relaționarea și funcționarea companiei sau instituției dvs.
 • Asistență și consultanță juridică privind elaborarea unei strategii coerente pentru colectarea, prelucrarea și circulația datelor cu caracter personal.
 • Elaborarea documentațiilor pentru infomarea salariaților, partenerilor comerciali, colaboratorilor sau clienților privind prelucrarea datelor personale.
 • Redactarea și implementarea acordurilor pentru consimțământul persoanelor vizate (candidați, salariați, parteneri, clienți, împuterniciți ș.a.), dacă este cazul sau după caz.
 • Întocmirea de proceduri interne sau de relaționare cu alți operatori sau împuterniciți, coduri de etică și confidențialitate pentru protecția prelucrării și circulației datelor, pe termen scurt și lung.
 • Analizarea oportunității privind desemnarea din cadrul unității a unui Ofițer de Protecție a Datelor (DPO) sau externalizarea acestui serviciu.
 • Identificarea persoanei potrivite, legal și profesional, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice funcției de DPO, precum și a celor conexe, dar necesare.
 • Instruirea și însușirea procedurilor de lucru privind protecția datelor de către responsabilul privind protecția datelor și, după caz, a personalului auxiliar.
 • Contact
  Programare online

Portal GDPR

  Mai multe despre prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal:
 • Proceduri. Ghiduri. Măsuri necesare.
 • Regulamentul european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Norme și proceduri interne privind prelucrarea, protejarea și circulația în mod legal a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.


 • Vreau să aflu mai multe

Tehnologia informației

 • Industria 4.0.: Teleworking, Muncă virtuală, Digitalizare, Comerț online (E-Commerce), Cyberlaw, Tehnologie informațională și de comunicații, Protecția datelor (Data Protection). Consultanță juridică dedicată sectorului IT & Technology
 • Consultanță și asistență juridică privind implementarea tehnologiilor și aplicațiilor utilizate de compania dvs., în ceea ce privește derularea relațiilor comerciale.
 • Consultanță și asistență juridică, întocmire proceduri și asigurarea legalității tehnologiilor informaționale și a aplicațiilor folosite în recrutarea candidaților, evaluarea profesională și disciplinară a salariaților, monitorizarea și verificarea activității salariaților (inclusiv a celor care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă) prin intermediul tehnologiilor informaționale și de comunicații.
 • Analizarea și asigurarea legalității derulării relaţiilor de muncă sub influenţa şi în contextul evoluţiei tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, a digitalizării sistemelor de administrare a resurselor umane, precum şi a digitalizării şi automatizării proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor, al noii revoluţii industriale, Industria 4.0.
 • Contact
  Programare online

Răspundere civilă, administrativă și penală

  După etapa de audit și de implementare, respectarea normelor de protecție a datelor presupune o monitorizare constantă.
 • Asistență și reprezentare juridică în relația cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, formularea de plângeri la Autoritatea de Supreveghere sau de puncte de vedere solicitate de ANSPDCP.
 • Asistență și reprezentare juridică în fața insțantelor de judecată în cauze care au ca obiect vătămarea drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate
 • Asistență și reprezentare juridică a operatorilor, împuterniciților acestora, a companiilor care folosesc tehnologia informației și prelucrează date cu caracter personal, în fața instanțelor de judecată sau a autorităților statului, în cauze care au ca obiect angajarea răspunderii civile, administrative sau, după caz, penale.
 • Contact
  Programare online

Articole Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației