Drept Comercial. Societar

Din anul 2008, Cabinetul nostru oferă servicii de avocatură complete (consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică) în domeniul relaţiilor de muncă şi comerciale. Ne asigurăm de respectarea şi recuperarea drepturilor ce decurg din obligaţiile contractuale/legale asumate de asociaţi ori de terţi.


Înființare, organizare, funcționare societăți

  În fața Oficiului Registrului Comertului, a altor autorități publice, persoane fizice sau juridice (române sau străine) asigurăm asitentă și reprezentare juridică pentru:
 • înființare firmă/societate comercială. Ne ocupăm de întregul proces de înființare și înregistrare a unei societăți comerciale, şi anume de constituirea întregului dosarul necesar constituirii înființării/înregistrării în registrul comerțului/înregistrării fiscale/autorizării funcţionării viitoarei societăți comerciale, respectiv verificarea disponibilității firmei, rezervarea denumirii societății, verificarea disponibilității și rezervarea emblemei, redactarea actelor constitutive, a contractelor și atestarea documentelor aferente, acordarea de dată certă, completarea cererilor şi formularelor-tip necesare;
 • obținere certificat constatator;
 • specimen de semnătură necesar procedurilor de la Registrul Comerțului;
 • înregistrare mențiuni necesare;
 • schimbare sediu social sau punct de lucru;
 • înregistrare și autorizare punct de lucru;
 • prelungire duratei de funcționare a societății;
 • înregistrare de modificări, cum ar fi cele privind obiectul de activitate, administratorii, acționarii sau asociații, punctele de lucru și altele;
 • modificare date de identificare ale asociaților;
 • înregistrare și radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • cesiune de acțiuni și cesiune de părți sociale;
 • majorare sau reducere de capital social;
 • excludere sau, după caz, retragere asociați;
 • numire/cooptare de noi asociați;
 • numiri, revocări și schimbare de administratori;
 • schimbarea de denumirii societății comerciale;
 • dizolvare, lichidare, radiere.
 • Consultanță juridică și redactare proceduri și politici de lucru. Redactare, adaptare și verificare contracte comerciale, contracte de mandat, contracte de prestări servcii sau contracte de muncă adaptate nevoilor și intereselor societății dvs.
 • Contact
  Programare online

Contracte și obligații comerciale

  Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată competente, de orice grad, a autorităților și instituțiilor publice, precum și a persoanelor fizice sau juridice (române sau străine), în ceea ce privește:
 • nerespectarea contractelor comerciale, a unor clauze sau uzanțe comerciale, a angajamentelor/înțelegerilor asumate, precum și a obligațiilor legale corespunzătoare;
 • recuperarea de creanțe comerciale, recuperarea de credite de la persoane fizice sau juridice, ori de la instituțiile și autoritățile publice;
 • emiterea de somații de plată sau de ordonanțe de plată;
 • executare silită sau contestatii la executare silită;
 • punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătorești;
 • întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri sau puncte de vedere solicitate de instituțiile publice.


 • Redactare de contracte comerciale prin care se urmărește asigurarea unui nivel ridicat de protecție atât în faza de executare/derulare a contractului, cât și în eventualitatea unui litigiu.

  Consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în materia derulării optime a relațiilor de muncă (bazate pe contracte individuale de muncă, contracte de mandat, contracte de prestări servicii, contracte comerciale între persoane juridice), prin întocmirea și implementarea de proceduri și politici de lucru, organigrame și fluxuri organizaționale, precum și reorganizarea societăților angajatoare (mai multe servicii în secțiunea dreptului muncii).

  Contact
  Programare online