Dreptul familiei. Căsătorie. Minori. Partaje

Dreptul familiei este ramura de drept privat care reglementează raporturile personale și patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege.
Cabinetul nostru oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică în desfacerea căsătoriei (divorț), partajul drepturilor şi obligaţiilor soţilor, încredinţarea şi ocrotirea intereselor minorilor, servicii care includ și redactarea documentelor juridice necesare: cereri (de divorț, partaj, încredințare minori), întâmpinări, cereri precizatoare, tranzacții pentru partaj, înțelegeri, concluzii scrise și alte documente.


Căsătorie

 • Desfacerea căsătoriei prin divorț și alte cereri accesorii.
 • Reprezentare juridică a cetățenilor români din străinătate în fața instanțelor din România.
 • Consultanță juridică privind procedura de recunoaștere a divorțului efectuat în străinătate.
 • Apostilarea, traducerea și autentificarea actelor de stare civilă și a hotărârilor judecătorești.
 • Recunoașterea în Romănia a sențintelor de divorț pronunțate în străinătate – Exequatur.
 • Modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă.
 • Obținere certificate de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie și de deces).
 • Contact
  Programare online

Minori

 • Consultanță juridică și reprezentare în procedura de încredințare, spre creștere și educare, a minorilor.
 • Stabilirea legăturilor personale cu minorul.
 • Consultanță juridică și reprezentare în stabilirea pensiei de întreținere sau, după caz, restabilirea/majorarea pensiei de întreținere.
 • Decăderea părintelui din drepturile părintești.
 • Reprezentare juridică în stabilirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei, precum și a filiației minorului.
 • Evacuarea soțului care exercită violențe fizice si/sau psihice asupra membrilor familiei.
 • Constatarea sau anularea adopției.
 • Modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă.
 • Contact
  Programare online

Bunuri. Partaje

 • Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune/proprii ale soților.
 • Împărțirea provizorie a folosinței locuinței.
 • Negociere/Mediere pentru stabilirea partajului prin acord.
 • Redactare acțiuni/întâmpinări/cereri reconvenționale privind partajul bunurilor, a drepturilor și obligațiilor soților.
 • Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia.
 • Redactarea de tranzacții.
 • Obținere certificate de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie și de deces).
 • Contact
  Programare online

Mediere

  Cabinetul nostru oferă servicii complete de mediere apărute între soți, concubini sau foștii soți, în ceea ce privește desfacerea căsătoriei, încredințarea minorilor, stabilirea încredințării minorilor, a locuinței statornice, a pensiei de întreținere, a programelor de vizitare și altele.


Vreau să aflu mai multe

Alte servicii juridice