Imigrări. Cetățenie. Relații de muncă transfrontaliere

Servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică imigrări, cetăţenie, permise de muncă şi de ședere pe teritoriul României, precum și transcrierea actelor de stare civilă în registrele de stare civilă române.

Imigrări. Vize. Permise

 • Asistență juridică și reprezentare la Inspectoratul General/Județean pentru Imigrări.
 • Întocmire, verificare şi depunere dosare la Inspectoratul General/Județean pentru Imigrări.
 • Vize de lungă ședere în scop de angajare/detașare.
 • Obţinere permis unic sau Cartea albastră a U.E.
 • Vize de scurtș ședere (turism, vizită, afaceri, transport, activităţi sportive, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române).
 • Prelungirea dreptului de ședere.
 • Stabilirea domiciliului străinilor în România.
 • Contestarea în instanță a deciziilor și măsurilor dispuse de autorități.
 • Contact
  Programare online

Apostilare. Supralegalizare. Recunoaștere acte

 • Actele oficiale străine (inclusiv cele româneşti) sunt recunoscute numai dacă poartă însemnele unei legalizări sau supralegalizări oficiale.
 • Apostila reprezintă forma simplificată a supralegalizării. Apostilare acte: certificate de stare civilă, certificat de naștere, certificat de cazier judiciar, adeverință care atestă vechimea în muncă, înscrisuri cu caracter medical, precum și documente cu caracter comercial, documente societare (hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților sau ale Consiliului de Administrație, certificate emise de Registrele Societăților Comerciale, acte constitutive etc).
 • Contact
  Programare online

Cetățenie

  Cetățenia română poate fi dobândită prin naștere, adopție sau acordată la cerere. Cabinetul nostru asigură:
 • Consultanță juridică și intermedierea procesului de pregătire a dosarului pentru cetățenie.
 • Asistența și reprezentarea în fața instanței de judecată, în cazul în care cererea de dobândire / redobândire / renunțare la cetățenia română este respinsă / avizată negativ.
 • Rectificarea ordinelor emise de președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, în cazul în care acestea conțin erori materiale cu privire la datele de identificare ale persoanei căreia i-a fost acordată cetățenia
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, în cazul în care termenul legal pentru analizarea unei cereri de dobândire / redobândire a cetățeniei române este depășit
 • Contact
  Programare online

Relații de muncă transfrontaliere

 • Specializat în domeniul relațiilor de muncă, Cabinetul nostru de avocați oferă consultanță și asistență juridică în domeniul migrației forței de muncă (organizarea de telecentre, datașarea și delegarea salariaților, permise de muncă pentru salariații din afara spațiului U.E.).
 • Consultanță și asistență juridică agenților de muncă temporară români sau străini, precum și firmelor de recrutare.
 • Contact
  Programare online