Expert Legislația Muncii. Consultanță externă în Dreptul muncii

MCP Cabinet avocați (fondat în anul 2008 de avocat titular Marius-Cătălin Preduț ) oferă servicii juridice complete de consultanță externă specializată în legislația (dreptul) muncii pe tot parcursul derulării relaţiilor de muncă atât societăţilor angajatoare, cât și salariaţilor, organizaţiilor sindicale, funcţionarilor publici.


Consultant extern dreptul muncii

 • Cine poate fi mai specializat în dreptul muncii decât un avocat de dreptul muncii? Acesta, pe lângă cunoașterea în detaliu a dreptului și legislației muncii, are expertiza necesară și completă în derularea procedurilor extrajuridiciare și/sau judiciare privind apărarea intereselor clienților săi.
 • Pe lângă experiența consilierii angajatorilor/salariaților în derularea relațiilor de muncă (la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă), prin miile de cazuri și dosare de instanță în care am acordat asistență sau reprezentare juridică, stim atât cum se apară orice decizie a angajatorlui, cât și cum s-ar desființa.
 • De asemenea, știm, atât în cadru judiciar, cât și extrajudiciar, ce înseamnă apărarea drepturilor și intereselor ce decurg din contractele individuale/colective de muncă; știm ce înseamnă apărarea oricărei părți împotriva abuzurilor celeilalte sau celorlate părți, fie că e vorba de angajator, fie că e vorba de salariat; știm, sub toate aspectele, cum se desfășoară procesele care au ca obiect litigii de muncă; știm limitele și până unde se poate merge cu solicitările și pretențiile oricărei părți; știm mult mai multe.
 • În cadrul procedurii de cercetare disciplinara, Cabinetul nostru, în calitate de consultant extern desemnat de către angajator, prin echipa sa de avocați , specializați în dreptul muncii, îndeplinește urmatoarele activități: convocarea salariatului la sedința de cercetare disciplinară; lămurirea împrejurărilor în care a fost savarăită fapta prin consemnarea acestora într-un proces-verbal sau solicitarea unei note explicative care să imbrace forma unei relatări a salariatului sau a unei serii de întrebări adresate de angajator la care salariatul să răspundă în scris; întocmirea raportului/referatului final al cercetării disciplinare care să cuprindă analizarea faptei, dacă aceasta constituie sau nu abatere disciplinară, pe baza probelor administrate și, după caz, propunerea de sancționare/nesancționare disciplinară a salariatului.
 • Potrivit Codului muncii, în cadrul procedurii de conciliere a conflictelor de muncă, Cabinetul nostru, în calitate de consultant/expert în legislația muncii, are capacitatea și experiența de a stărui ca părțile să acționeze responsabil și cu bună credință pentru stingerea conflictelor de muncă sau, după caz, a litigiilor de muncă dacă acestea au ajuns în fața instanțelor de judecată.

 • Mai multe despre expertiza noastră: Articole , Conferințe și interviuri , Cărți , Ghiduri de specialitate în domeniul relațiilor de muncă.

Contact
Programare online

Expert legislația muncii

 • Negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă.
 • Servicii complete specifice expert și consultant extern specializat în legislația muncii.
 • Redactare contracte de muncă personalizate în funcție de tipul activității salariaților și de obiectul de activitate al societăților angajatoare.
 • Întocmire clauze de muncă specifice (concurență, detașare, delegare, mobilitate, fidelitate, formare profesională, on-call, job-sharing, telemuncă ș.a.).
 • Suspendarea contractului individual de muncă cu acordul părților, de drept, la inițiativa salariaților ori angajatorului.
 • Modificarea și adaptarea contractelor individuale de muncă sau a relațiilor de muncă.
 • Încetarea contractelor individuale de muncă (în perioada de probă, de drept, cu acordul părților, din inițiativa angajatorului sau a salariaților, din culpa salariaților).
 • Asistență juridică și reprezentare de specialitate în cadrul procedurilor de conciliere a oricărui conflict de muncă.
 • Reorganizarea activității angajatorilor în funcție de evoluția financiară, de necesitățile/oportunitățile acestora sau/și impusă de contextul economic național sau global.
 • Asistență și consultanță juridică în managementul resurselor umane și a resurselor financiare alocate forței de muncă.
 • Întocmire și implementare proceduri de reorganizare, organizare sau funcționare optimă a activității societăților angajatoare.
 • Reprezentare/asistență juridică salariați sau angajatori în cauze care privesc drepturi salariale, contestarea deciziilor de suspendare/modificare a contractelor de muncă, a deciziilor de concediere (pentru necorespundere profesională sau desființarea postului), a deciziilor de sancționare disciplinară.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagubele produse societăților angajatoare.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a societăților angajatoare pentru prejudiciile morale sau materiale suferite de către salariați, precum și ca urmare a accidentelor de muncă suferite.
 • Asistență juridică sau reprezentare juridică în fața instanțelor/completurilor specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale.
 • Mai multe informații ...

Contact
Programare online

Prezentare şi Servicii


Articole Dreptul și legislația muncii


Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale

[Varianta text]
Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala

[Varianta text]
Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor

[Varianta text]
Noile modificari aduse Codului muncii | Avocat Marius Catalin Predut
Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice

[Varianta text]
Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului

[Varianta text]
Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri

[Varianta text]
Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat

[Varianta text]
Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor

[Varianta text]
Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte

[Varianta text]
Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice

[Varianta text]
Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari

[Varianta text]
Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica

[Varianta text]
Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere

[Varianta text]
Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati

[Varianta text]
Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara

[Varianta text]
Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati

[Varianta text]
Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca

[Varianta text]
Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba

[Varianta text]
Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca

[Varianta text]
Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?

[Varianta text]
Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta

[Varianta text]
Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Dialogurile MCP (V) - Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri

[Varianta text]
Dialogurile MCP (IV) - Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca

[Varianta text]
Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala

[Varianta text]
Dialogurile MCP (II) - Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor

[Varianta text]
Dialogurile MCP (I) - Digitalizarea raporturilor de munca

[Varianta text]
Interviu: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Drumul catre pensionare. Realitatea constituirii si distribuirii bugetului de pensii
Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Dreptul la munca trebuie aparat prin masuri real proportionale si nediscriminatorii intre operatorii economici
Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Protectia salariatilor romani in strainatate

[Varianta text]
UpDate Work: Masurile de protectie a salariatilor in contextul crizei economice

[Varianta text]
Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Reorganizarea activitatii angajatorilor impusa de criza CoVID-19

[Varianta text]
Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca

[Varianta text]
Modificarea si adaptarea contractelor si a relatiilor de munca

[Varianta text]
Telemunca. Organizare. Consimtamantul si Intimitatea salariatului

[Varianta text]
Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I - in general)
Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II - pe durata starii de urgenta)
Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Este Starea de Urgenta un caz de forta majora?
Concedierea pe motiv de forta majora este mai usor de contestat decat concedierea individuala si decat concedierea colectiva?
Somajul tehnic pe perioada starii de urgenta. Beneficiari si procedura de atribuire
Activitatea agentului de munca temporara. Raporturi juridice create. Salarizare. Concedierea salariatului temporar
Este legala concedierea pe motiv de forta majora?
Pastrati-va salariatii, veti avea din nou nevoie de ei! 10 solutii legale pentru angajatori
Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Munca la domiciliu si telemunca. Ce le diferentiaza?
Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Noi, in anii 2000, cand n-am mai fost copii
Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului.
Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Digitalizare si automatizare. Obligatia angajatorilor de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice pentru elaborarea normelor de munca de catre salariati
Incetarea de drept a contractului de munca, sau a raportului de serviciu, de la data implinirii conditiilor de pensionare. Situatia femeilor salariat. Continuarea raporturilor de munca
Ce si cat castiga cei care plagiaza teza de doctorat
Cum putem protesta - cateva prevederi legislative
Totul despre incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Telemunca, adoptata de Guvern

[Varianta text]
Regulamentul intern al angajatorilor. De la obligatie legala la necesitate organizationala
Telemunca. Noile realitati ale economiei globale
Telemunca. Migratia fortei de munca si munca virtuala
Dreptul angajatului la demnitate si constiinta
Romanii carora le-au "disparut" cativa ani din viata. Ce puteti face daca firma nu v-a platit contributiile sociale
Ai fost concediat abuziv? Ce poti face