Expert Legislația Muncii. Consultanță externă în Dreptul muncii

MCP Cabinet avocați (fondat în anul 2008 de avocat titular Marius-Cătălin Preduț ) oferă servicii juridice complete de consultanță externă specializată în legislația (dreptul) muncii pe tot parcursul derulării relaţiilor de muncă atât societăţilor angajatoare, cât și salariaţilor, organizaţiilor sindicale, funcţionarilor publici.


Consultant extern dreptul muncii

 • Cine poate fi mai specializat în dreptul muncii decât un avocat de dreptul muncii? Acesta, pe lângă cunoașterea în detaliu a dreptului și legislației muncii, are expertiza necesară și completă în derularea procedurilor extrajuridiciare și/sau judiciare privind apărarea intereselor clienților săi.
 • Pe lângă experiența consilierii angajatorilor/salariaților în derularea relațiilor de muncă (la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă), prin miile de cazuri și dosare de instanță în care am acordat asistență sau reprezentare juridică, stim atât cum se apară orice decizie a angajatorlui, cât și cum s-ar desființa.
 • De asemenea, știm, atât în cadru judiciar, cât și extrajudiciar, ce înseamnă apărarea drepturilor și intereselor ce decurg din contractele individuale/colective de muncă; știm ce înseamnă apărarea oricărei părți împotriva abuzurilor celeilalte sau celorlate părți, fie că e vorba de angajator, fie că e vorba de salariat; știm, sub toate aspectele, cum se desfășoară procesele care au ca obiect litigii de muncă; știm limitele și până unde se poate merge cu solicitările și pretențiile oricărei părți; știm mult mai multe.
 • În cadrul procedurii de cercetare disciplinara, Cabinetul nostru, în calitate de consultant extern desemnat de către angajator, prin echipa sa de avocați , specializați în dreptul muncii, îndeplinește urmatoarele activități: convocarea salariatului la sedința de cercetare disciplinară; lămurirea împrejurărilor în care a fost savarăită fapta prin consemnarea acestora într-un proces-verbal sau solicitarea unei note explicative care să imbrace forma unei relatări a salariatului sau a unei serii de întrebări adresate de angajator la care salariatul să răspundă în scris; întocmirea raportului/referatului final al cercetării disciplinare care să cuprindă analizarea faptei, dacă aceasta constituie sau nu abatere disciplinară, pe baza probelor administrate și, după caz, propunerea de sancționare/nesancționare disciplinară a salariatului.
 • Potrivit Codului muncii, în cadrul procedurii de conciliere a conflictelor de muncă, Cabinetul nostru, în calitate de consultant/expert în legislația muncii, are capacitatea și experiența de a stărui ca părțile să acționeze responsabil și cu bună credință pentru stingerea conflictelor de muncă sau, după caz, a litigiilor de muncă dacă acestea au ajuns în fața instanțelor de judecată.

 • Mai multe despre expertiza noastră: Articole , Conferințe și interviuri , Cărți , Ghiduri de specialitate în domeniul relațiilor de muncă.

Contact
Programare online

Expert legislația muncii

 • Negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă.
 • Servicii complete specifice expert și consultant extern specializat în legislația muncii.
 • Redactare contracte de muncă personalizate în funcție de tipul activității salariaților și de obiectul de activitate al societăților angajatoare.
 • Întocmire clauze de muncă specifice (concurență, detașare, delegare, mobilitate, fidelitate, formare profesională, on-call, job-sharing, telemuncă ș.a.).
 • Suspendarea contractului individual de muncă cu acordul părților, de drept, la inițiativa salariaților ori angajatorului.
 • Modificarea și adaptarea contractelor individuale de muncă sau a relațiilor de muncă.
 • Încetarea contractelor individuale de muncă (în perioada de probă, de drept, cu acordul părților, din inițiativa angajatorului sau a salariaților, din culpa salariaților).
 • Asistență juridică și reprezentare de specialitate în cadrul procedurilor de conciliere a oricărui conflict de muncă.
 • Reorganizarea activității angajatorilor în funcție de evoluția financiară, de necesitățile/oportunitățile acestora sau/și impusă de contextul economic național sau global.
 • Asistență și consultanță juridică în managementul resurselor umane și a resurselor financiare alocate forței de muncă.
 • Întocmire și implementare proceduri de reorganizare, organizare sau funcționare optimă a activității societăților angajatoare.
 • Reprezentare/asistență juridică salariați sau angajatori în cauze care privesc drepturi salariale, contestarea deciziilor de suspendare/modificare a contractelor de muncă, a deciziilor de concediere (pentru necorespundere profesională sau desființarea postului), a deciziilor de sancționare disciplinară.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagubele produse societăților angajatoare.
 • Angajarea răspunderii patrimoniale a societăților angajatoare pentru prejudiciile morale sau materiale suferite de către salariați, precum și ca urmare a accidentelor de muncă suferite.
 • Asistență juridică sau reprezentare juridică în fața instanțelor/completurilor specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale.
 • Mai multe informații ...

Contact
Programare online

Prezentare şi Servicii