Termenii și condițiile Programării online la MCP Cabinet avocați

Termenii si condițiile pentru realizarea
Programării online la MCP Cabinet avocați

1. Serviciul de programare online

Aceste condiții ajută la definirea relației dumneavoastră cu MCP Cabinet Avocați.
Cabinetul de avocatură „Marius-Cătălin Preduț” (în continuare MCP-Cabinet Avocați) pune la dispoziția dumneavoastră un serviciu de programare online prin intermediul căruia aveți posibilitatea de a solicita o consultație de specialitate cu privire la problemele dumneavoastră juridice.
Prin serviciul de programare online puteți opta fie pentru o Consultație la sediul Cabinetului, fie pentru o Consultație online (în sistem de video-conferință prin platforma ZOOM).
În cazul în care considerați că NU se impune efectuarea unei solicitări de programare a unei consultații, aveți posibilitatea de a contacta Cabinetul nostru prin:

– Formularul online din secțiunea „Contact”;
– Pe adresa de e-mail „avocatpredut@gmail.com”;
– La telefon: 0737.043.144 sau 0722.415.993.

2. Despre Cabinet de avocat Marius-Cătălin Preduț

Cabinetul de avocat „Marius-Cătălin Preduț” este organizat și funcționează în baza Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat prin Decizia nr. 1341/2008 emisă de Consiliul Baroului Bucuresti, cu punctul de lucru în Bulevardul Unirii, nr. 62, Sector 3, Municipiul București.
De asemenea, adresa de internet a Cabinetului de Avocat „Marius-Cătălin Preduț”, „www.mcp-avocati.ro”, este autorizata de către Baroul București în ceea ce privește conținutul și modul de prezentare a Cabinetului.
Fondat în anul 2008, MCP Cabinet Avocați oferă servicii de avocatură complete (consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică) în domeniul relaţiilor de muncă, civile, comerciale şi protecția datelor și altele.
Cabinetul oferă, în aceste domenii, atât servicii de consultanță juridică de specialitate, adaptate nevoilor individuale ale fiecărui client, cât și servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

3. Cum se plasează o programare online

Prin accesarea secțiunii „Programare online” de pe site-ul „www.mcp-avocati.ro”, se poate lansa o solicitare a unei programări pentru o consultație juridică de specialitate, atât la sediul Cabinetului, cât și în sistem de video-conferință.

3.1 Solicitarea de programare la consultație

Platforma de solicitare a unei programări la o consultație la sediul Cabinetului, sau a unei consultații online, presupune parcurgerea a 5 pași simpli necesari identificării domeniului juridic, a stabilirii datei și orei programării și prezentării detaliilor necesare oferirii consultației juridice. Prin parcurgerea celor 5 pași, persoana fizică sau juridică își exprimă acordul cu privire la prezenta listă de Termeni și Condiții.
După plasarea solicitării de programare la consultație veți primi un e-mail automat prin care se confirmă datele și informațiile plasate de către dumneavoastră, date ce urmează a fi verificate de către Cabinetul nostru.
Solicitarea de programare la consultație nu generează nicio obligație în ceea ce privește MCP Cabinet Avocați.

3.2 Aprobarea, respingerea sau anularea solicitării de programare la consultație

Solicitarea de programare la consultație, astfel cum a fost formulată și finalizată din secțiunea „Programare online” de pe site-ul „www.mcp-avocati.ro” este analizată și verificată de către Cabinetul nostru în vederea: aprobării, respingerii sau anulării acesteia.
Aprobarea, respingerea sau anularea unei solicitări de programare la consultație are în vedere agenda Cabinetului (care poate suferi modificări neașteptate și/sau nedorite), grila de servicii, generale și speciale, oferite de MCP Cabinet Avocați, clientela și portofoliul MCP Cabinet Avocați, gradul de încărcare al Cabinetului (în ceea ce privește asistența, consultanța și reprezentarea juridică a clienților și/sau justițiabililor) și/sau, după caz, în contradicție cu independența și crezul profesional al avocaților din cadrul MCP Cabinet Avocați, conform Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei și Codului deontologic.

     – În cazul în care solicitarea de programare la consultație a fost validată și aprobată de către Cabinetul nostru, persoana solicitantă va fi informată despre acest lucru printr-un e-mail și printr-un SMS pe adresa de corespondență, respectiv pe numărul de telefon indicate în formularul de programare online. De asemenea, pe e-mail și pe telefon solicitantului îi va fi reamintit cu o zi înainte despre programarea la consultanță așa cum a fost aprobată sau, după caz, modificată. O programare validată și aprobată de către MCP Cabinet Avocați poate fi modificată sau, după caz, anulată, în cazul în care aceasta a devenit incompatibilă cu agenda Cabinetului (care poate suferi modificări neașteptate și/sau nedorite), clientela și portofoliul MCP Cabinet Avocați, grila de servicii, generale și speciale, oferite de MCP Cabinet Avocați, gradul de încărcare al Cabinetului (în ceea ce privește asistența, consultanța și reprezentarea juridică a clienților și/sau justițiabililor).

Validarea și aprobarea unei solicitări de programare la consultație (la sediul Cabinetului sau online) nu reprezintă asumarea unui contract de asistență juridică de către MCP Cabinet Avocați.

Respingerea unei solicitări de programare la consultație nu are legătură cu persoana solicitantului și/sau cu problema juridică a acestuia, ci are în vedere exclusiv agenda Cabinetului (care poate suferi modificări neașteptate și/sau nedorite), grila de servicii, generale și speciale, oferite de MCP Cabinet Avocați, clientela și portofoliul MCP Cabinet Avocați, gradul de încărcare al Cabinetului (în ceea ce privește asistența, consultanța și reprezentarea juridică a clienților și/sau justițiabililor) și/sau, după caz, în contradicție cu independența și crezul profesional al avocaților din cadrul MCP Cabinet Avocați, conform Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei și Codului deontologic. Despre invalidarea și respingerea unei solicitări de programare la consultație solicitantul va fi anunțat prin e-mail, fără a se indica un motiv concret.

Anularea unei solicitări de programare la consultație intervine după ce solicitarea a fost aprobată de către MCP Cabinet Avocați, însă au intervenit elemente incompatibile cu agenda Cabinetului (care poate suferi modificări neașteptate și/sau nedorite), grila de servicii, generale și speciale, oferite de MCP Cabinet Avocați, clientela și portofoliul MCP Cabinet Avocați, gradul de încărcare al Cabinetului (în ceea ce privește asistența, consultanța și reprezentarea juridică a clienților și/sau justițiabililor) și/sau, după caz, în contradicție cu independența și crezul profesional al avocaților din cadrul MCP Cabinet Avocați, conform Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei și Codului deontologic. Despre anularea unei solicitări de programare la consultație solicitantul va fi anunțat prin e-mail, fără a se indica un motiv concret.

4. Consultația la sediul Cabinetului

În cazul în care solicitantul a optat pentru o consultație la sediul Cabinetului, aceasta va avea loc la data și ora validate, aprobate sau, după caz, modificate, de către MCP Cabinet Avocați, la sediul Cabinetului din Bd-ul Unirii, nr. 62, Sector 3, București (contact).
Pentru consultația la sediul Cabinetului, la data și ora stabilite pentru consultație va trebui să aveti pregătite o prezentare a situației de fapt și/sau o descriere a evenimentelor. De asemenea, este util sa aveți aranjate toate înscrisurile necesare lămuririi cauzei dvs.
Durata consultației este de 1 oră și poate fi prelungită dacă situația o impune. Dacă sunt avute în vedere și alte probleme decât cea pentru care s-a făcut și aprobat programarea, este necesar a se solicita o altă programare.
Costul consultației este indicat în formularul de programare la consultație și comunicat și în cuprinsul e-mail-ului de validare a programării la consultație.

5. Consultația online (video-conferință)

Prin serviciul de Consultație online (video-conferință), fără deplasare la sediul Cabinetului), Cabinetul vă pune la dispoziție posibilitatea de a beneficia, de la distanță, fără a vă deplasa, de serviciile noastre juridice de specialitate. Consultația online are loc în regim de video-conferință, prin intermediul aplicației „ZOOM”.
După analizarea, validarea și aprobarea de către MCP Cabinet Avocați a solicitării de programare la consultație online, vi se va transmite prin e-mail link-ul ZOOM pe care îl veți putea accesa, ori, dacă nu primiți acest link, veți apela prin aplicatia ZOOM user-ul „MCP Cabinet avocati” la data și ora programate.
În vederea bunei desfășurări a consultației online vă aducem la cunoștință faptul că este util să aveți scanate lizibil toate înscrisurile necesare lămuririi cauzei dumneavoastră.
Durata consultației este de 1 oră și poate fi prelungită dacă situația o impune. Dacă sunt avute în vedere și alte probleme decât cea pentru care s-a făcut și aprobat programarea, este necesar a se solicita o altă programare.
Costul consultației este indicat în formularul de programare la consultație și comunicat și în cuprinsul e-mail-ului de validare a programării la consultație.

6. Contractul de asistență juridică

Vă aducem la cunoștință faptul că solicitarea unei consultații prin intermediul Serviciului de programare online, precum și validarea și aprobarea acestei solicitări, NU constituie contract de asistență juridică.
Contractul de asistență juridică se va încheia fie personal, la sediul Cabinetului, fie la distanță, prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicărilor.

7. Răspunderea juridică

Prin finalizarea unei solicitări de programare online la consultație, solicitantul confirmă că a parcurs integral prezenta listă de Termeni și Condiții, că a însușit-o și că este pe deplin de acord cu aceasta. De asemenea, în cazul în care se realizează o solicitare de programare la consultație pentru o altă persoană, solicitantul confirmă că are consimțământul persoanei pentru care realizează o astfel de solicitare, precum și faptul că această persoană a parcurs integral prezenta listă de Termeni și Condiții, că a însușit-o și că este pe deplin de acord cu aceasta.
Solicitantul este pe deplin răspunzător în ceea ce privește veridicitatea datelor, informațiilor și detaliilor transmise prin intermediul formularului de solicitare a unei programări online, precum și a documentelor și înregistrărilor de orice fel puse la dispoziția Cabinetului.
Prin finalizarea unei solicitări de programare online la consultație, solicitantul este de acord cu achitarea costului consultației în cuantumul și termenul indicate în cadrul formularului de solicitare a unei consultații online.
Folosirea repetată și/sau abuzivă a serviciului de programare online atrage răspunderea civilă sau penală a persoanei/persoanelor direct sau indirect responsabile. MCP Cabinet Avocați va sesiza de îndată, fără notificare prealabilă, instituțiile, autoritățile și organele competente.
MCP Cabinet Avocați nu este responsabil sub nicio formă de invalidarea, neaprobarea sau anularea vreunei solicitări de programare online la consultație și nici nu poate fi obligată să dezvăluie motivele concrete pentru care a invalidat sau anulat o solicitare de programare online la consultație, chiar dacă aceasta a fost în prealabil aprobată.
Atât în ceea ce privește consultația la sediul Cabinetului, cât și, cu precădere, consultația online, este interzis a fi înregistrate, prin orice mijloc, fără acordul prealabil scris al MCP Cabinet Avocați. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea civilă, administrativă sau penală a persoanelor care au favorizat, direct sau indirect, înregistrarea, stocarea și/sau distribuirea, în orice mediu și pe orice suport a unei consultații sau a unei părți a acesteia.
MCP Cabinet Avocați, ca titular al serviciilor juridice oferite, are dreptul de a înregistra și stoca, pe durată nedeterminată, consultațiile oferite, fie la sediul Cabinetului, fie online. Înregistrarea și stocarea totală sau parțială a consultațiilor are ca scop exclusiv dovedirea oferirii serviciilor juridice și/sau pot constitui suport pentru alte activități juridice oferite aceluiași solicitant.

8. Politica de confidentialitate, de prelucrare și circulație a datelor cu caracter personal

Prin intermediul Website-ului și al Serviciului de programare online pot fi colectate și procesate date cu caracter personal. De asemenea, în situația în care, prin orice modalitate de contact pusă la dispoziție pe Website-ul www.mcp-avocati.ro, inclusiv prin Serviciul de programare online, se va adresa o solicitare către Cabinet, conținând date cu caracter personal, acestea vor fi prelucrate în vederea formulării unui răspuns la această solicitare. Pentru mai multe detalii despre colectarea și prelucrarea datelor dumeavoastră cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate, de prelucrare și circulație a datelor cu caracter personal
Pentru orice probleme sau solicitări referitoare la protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal prin e-mail, la adresa gdpr@mcp-avocati.ro.

9. Modificarea Termenilor și Condițiilor

MCP Cabinet Avocați își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, prezenta listă de Termeni și Condiții, fără notificarea utilizatorilor site-ului.
Ultima actualizare a prezentei liste de Termeni și Condiții a avut loc la data de 01.06.2020.
Dacă anumiți termeni nu sunt valabili sau aplicabili, aceasta nu va afecta restul termenilor.
Dacă nu respectați aceste condiții sau termenii suplimentari specifici serviciilor și Cabinetul nostru nu ia măsuri imediate, aceasta nu poate echivala cu o renunțare la drepturile pe care MCP Cabinet Avocați le are (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Vă mulțumim!

MCP Cabinet avocați